Vorming

Superjeugdman die leerlingen van het lager onderwijs weg wijs maakt in de werking van de politiek tot een vorming over het beïnvloeden van de meerjarenplanning voor jeugdraden.

Alles wat te maken heeft met het informeren over politiek en het activeren van jongeren om hun stem te gebruiken. Daarover maken wij een vorming, in overeenstemming met de wensen van uw organisatie.